א.נ. שוהם ביזנס

המשך צמיחה מהירה בשוהם ביזנס: הכנסות מימון בסך 10.8 מיליון ש"ח, רווח לפני מס בסך 5.0 מיליון ש"ח, רווח נקי בסך 3.7 מיליון ש"ח

משך צמיחה מהירה בשוהם ביז