א.נ. שוהם ביזנס

שוהם ביזנס מגדילה את היקף האשראי מבנק לאומי לסך של 50 מיליון שקל לשם הוזלת מקורות המימון

Shoham Leumi June 2019