א.נ. שוהם ביזנס

שוהם ביזנס מציגה ב-2018 שנת שיא: הכנסות המימון, נטו, עלו בכ-88% והרווח הנקי עלה בכ- 116%

Shoham Q4.18